Суббота, 22.09.2018, 03:05
Приветствую Вас Гость | RSS

Бахмутський індустріальний технікум ДонНТУ

Меню сайта

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ5

4. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпунктах (а - г) пункту 3 цього параграфу, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від більшого до меншого конкурсного бала в межах кожної із зазначених категорій.
5. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпункті (а) пункту 3 цього параграфу, БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а за їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпунктах (а-в) пункту 3 цього параграфу за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно повідомляє відповідного державного замовника.
6. Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розміщені в БІТ ДВНЗ «ДонНТУ». БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпункті (б) пункту 3 цього параграфу, БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає Конкурсна комісія державного замовника.
§ 11. Додатковий конкурс
1. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2-4 §10 Розділу VIII місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.
2. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.
IХ. Правила прийому на навчання осіб, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників
1.    Бахмутський індустріальний технікум ДВНЗ «ДонНТУ» приймає за результатами вступних випробувань на другий курс на вакантні місця (з нормативним терміном навчання) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) на денну та заочну форми навчання, осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
2.    Перелік спеціальностей за якими здійснюється прийом на навчання осіб, які отримали ОКР кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий курс на вакантні місця (з нормативним терміном навчання) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання), на денну та заочну форми навчання:
    151 Економіка ;
    072 Фінанси, банківська справа та страхування;
    141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
    133 Галузеве машинобудування;
    161 Хімічні технології та інженерія.
§ 2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання
1. Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами:
Приймальна комісія працює з абітурієнтами протягом 2017 року у робочі дні з 9.00 до 16.00.
Під час вступної кампанії за усіма формами навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:
з 12 липня до 30 вересня – з 9.00 до 16.00.
15, 22, 23, 29, 30 липня, 5, 6, 12, 19, 23, 26 серпня з 9.00 до 13.00
20, 24, 25, 26 липня, 29 серпня – з 9.00 до 18.00.
Вихідні дні: 16 липня; 13, 20, 24, 27 серпня, , 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 вересня 2017 року. 

2. Прийом заяв та документів у паперовій формі від осіб, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на денну форму навчання, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки
Етапи вступної кампанії    Строки та терміни
Початок прийому заяв та документів    12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів      о 18.00 годині 24 липня 2017 року
Строки проведення фахових випробувань    25 липня – 31 липня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:
 - за державним замовленням 

- за кошти фізичних та юридичних осіб     - не пізніше 12.00 години 1 серпня 2017 року;
- за рішенням Приймальної комісії, але не раніше 2 серпня 2017 року*;
Виконання вступниками вимог до зарахування 
- за державним замовленням 
- за кошти фізичних та юридичних осіб    
- до 12.00 години 08 серпня 2017 р. - не пізніше 29 серпня 2017 р. 
Терміни зарахування вступників - -----за державним замовленням ;
-за кошти фізичних та юридичних осіб    - не пізніше 12.00 години 10 серпня 2017 року, 
- не пізніше 30 серпня 2017 року;*
Рекомендація до зарахування на вакантні місця державного замовлення    не пізніше 09 серпня 2017 року.
1.    * Терміни встановлюють за рішенням Приймальної комісії, до вичерпання ліцензійного обсягу за кожною пропозицією 

3. Прийом заяв та документів у паперовій формі від осіб, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на заочну (зі скороченим терміном навчання) форму навчання, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки
Етапи вступної кампанії    Строки та терміни
Початок прийому заяв та документів    1 хвиля:12 липня 2017 р.
    2 хвиля:11 серпня 2017 р.*
Закінчення прийому заяв та документів     1 хвиля:о 18.00 годині 24 липня 2017 р.
    2 хвиля:о 12.00 годині 23 серпня 2017 р.*
Строки проведення вступних випробувань    1 хвиля:25 липня – 31 липня 2017 р.
    2 хвиля:28 серпня 2017 р.*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників    1 хвиля:- за рішенням Приймальної комісії, але не раніше 2 серпня 2017 року**;
    2 хвиля:Не пізніше 12.00 29 серпня 2017 р.*
Виконання вступниками вимог до зарахування     1 хвиля:до 16.00 години 09 серпня 2017р..
    2 хвиля:до 12.00 години 30 серпня 2017 р.*
Терміни зарахування вступників    1 хвиля:не пізніше 12.00 10 серпня 2017 р.
    2 хвиля:не пізніше 16.00 30 серпня 2017 р.*
2.    * — на вільні місця в межах ліцензійного обсягу.
3.    ** Терміни встановлюють за рішенням Приймальної комісії, до вичерпання ліцензійного обсягу за кожною пропозицією 

§ 3. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі
1. Вступники подають заяви тільки в паперовій формі. 
2. Вступники можуть подавати до чотирьох заяв на дві спеціальності.
3. Під час подання заяв до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» про участь у конкурсному відборі на будь-яку форму навчання за державним замовленням вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:
-    документ, що посвідчує особу;
-    свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
-    військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
-    документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) кваліфікованого робітника, і додаток до нього;
5. Вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, визначених відповідно до норм пункту 3 § 2 цього розділу цих Правил.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 
-    копію документа, що посвідчує особу;
-    копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) кваліфікованого робітника, і додаток до нього;
-    чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені § 2 розділу VIII, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, або при укладанні договору про надання освітніх послуг між БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» та фізичною (юридичною) особою. Не подані або несвоєчасно подані документи, що засвідчують спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

§ 4. Організація та проведення конкурсного відбору
1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування. 
2. Конкурсний бал для осіб які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника обчислюється як сума балів з двох предметів з української мови та фахового вступного випробування та середнього бала додатка до диплому кваліфікованого робітника.
3.    Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
4.    Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,1.
5.    Середній бал додатку до диплому освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих шляхом відсікання. Оцінки з додатку до диплому освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: 
«3» відповідає «6», 
«4» відповідає «9»,
«5» відповідає «12». 
6.    У разі відсутності з об’єктивних причин додатку до диплому освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 4.
7.    В підсумку середній бал додатку до диплому освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника переводиться в шкалу 100 – 200 згідно Додатку 3 до Умов прийому на навчання освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році.

§ 5. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
1. Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням формується на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю згідно з виставленими вступниками пріоритетами з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за державним замовленням.
2. Рейтинговий список вступників впорядковується:
-    за конкурсним балом від більшого до меншого;
-    за пріоритетністю заяви від 1 до 4;
-    за середнім балом додатка до документа про освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника від більшого до меншого.
Якщо встановлені в цьому пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.
3. Вступники, які мають право на зарахування за рівним конкурсним балом, впорядковуються за алфавітом.
4. За рівності показників, визначених пунктом 2 цього параграфу, право на першочергове зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (за скороченими програмами), мають:
- переможці та призери Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіад, затверджених наказом МОН України (підтверджується відповідними документами);
- особи, які з фахового вступного випробування мають більшу кількість балів.
5. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
-    прізвище, ім'я та по батькові вступника;
-    конкурсний бал вступника;
-    пріоритетність заяви, зазначена вступником;
6. Рейтингові списки вступників формуються Приймальною комісією БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті БІТ ДВНЗ «ДонНТУ».
7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 §6 цього розділу.
8. Формування списків рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб вступників здійснюється в Єдиній базі у межах  ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після формування рейтингових списків вступників за державним замовленням. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб може бути надана за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 5 цього параграфу.
9. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ».
Рішення Приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» про рекомендацію до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті БІТ ДВНЗ «ДонНТУ.
10. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до цих Правил прийому.

§ 6. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
1.    Особи, які беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення або на місця за кошти фізичних, юридичних осіб, після прийняття Приймальною комісією БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в §2 цього розділу, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків, та/або інші документи, передбачені цими Правилами прийому, до Приймальної  комісії  ДВНЗ «ДонНТУ». 
2.    Подані оригінали документів зберігаються у ДВНЗ «ДонНТУ» протягом усього періоду навчання.

§ 7. Коригування списку рекомендованих до зарахування
1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в пункті 1 §6 цього розділу.
2. Приймальна комісія не пізніше строків, що визначені у §2 цього розділу надає рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення вступникам за рейтингом із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб.
Рекомендація надається приймальною комісією без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за державним замовленням на іншу спеціальність.
3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до Приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ»  та долучається до його особової справи.
4. Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб проводиться після завершення встановленого строку вибору вступниками місця навчання (строки встановлюються Приймальною комісією БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» за її рішеннями у терміни, визначені у §2 цього розділу). Приймальна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ»:
-    здійснює коригування списку осіб, рекомендованих для зарахування, з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази; 
-    приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (див. пункт 1 §6 цього розділу);
-    анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування  до приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ»; 
-    у разі наявності вакантних місць ліцензованого обсягу надає рекомендації до зарахування вступникам, наступним за рейтинговим списком.

§ 8. Додатковий конкурс
1. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2-4 Розділу ІV місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.  
2. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.
Х. Правила прийому на навчання осіб які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або ступінь вищої освіти
§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників
1. Бахмутський індустріальний технікум ДВНЗ «ДонНТУ» приймає на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу. Підготовка здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб. 
2. Технікум має право приймати на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Курс прийому визначається за академічною різницею. Зазначені категорії осіб зараховуються за умови виконання вступниками вимог, визначених відповідними розділами цих Правил. Підготовка здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб. 
3.    Перелік спеціальностей надається у §1  пункті 2, IX розділу.
§ 2. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 1. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання за ступенем освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю, напрямом підготовки проводяться в такі строки:»
Етапи вступної кампанії    Основні дати
Початок прийому заяв та документів    11 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів    25 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників    не пізніше 27 серпня 2017року
Терміни зарахування вступників    не пізніше 28 серпня 2017 року
§ 3. Порядок прийому заяв і документів  для участі у конкурсному відборі
1. Вступники подають заяви тільки в паперовій формі. Подання заяв на конкурсні пропозиції, для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.
2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:
-    документ, що посвідчує особу;
-     паспорт;
-    військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
-    документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
3. Вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених відповідно до норм Умов прийому.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 
-    копію документа, що посвідчує особу;
-    копію документа державного зразка про раніше здобутий рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатку до нього;
-    чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
5.    Приймальна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» обчислює середній бал документа про освіту.

§ 4. Організація та проведення конкурсного відбору
Конкурсний бал для осіб які здобули освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста визначається за середнім балом додатка до диплому.

§ 5. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
1. Формування рейтингового списку вступників для цієї категорії осіб проводиться в порядку передбаченому цими Правилами пунктом 3 § 7 розділ VІІІ.

§ 6. Додатковий конкурс
1. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2-4 Розділу ІV місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.  
2. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

Відповідальний секретар                                                              О.М.Сташук
    приймальної комісії                 

Вход на сайт
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Календарь
«  Сентябрь 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

БИТ ДонНТУ
uCoz