Суббота, 22.09.2018, 02:26
Приветствую Вас Гость | RSS

Бахмутський індустріальний технікум ДонНТУ

Меню сайта

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ4

3. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання за державним та регіональним замовленням, та за кошти фізичних або юридичних осіб вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії    Строки та терміни
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників    29 червня 2017 року
Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників    о 18 год. 00 хв. 
25 липня 2017 року
Початок прийому заяв та документів    12 липня 2017 року
Для осіб, що вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити 
Закінчення прийому заяв та документів      о 18 год. 00 хв. 
11 серпня 2017 року
Строки проведення вступних іспитів    12 серпня – 17 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування     не пізніше 12.00 години 
18 серпня 2017 року;
Виконання вступниками вимог до зарахування     - до 12.00 години
20 серпня 2017р.
Терміни зарахування вступників    - за державним або регіональним замовленням не пізніше 12.00 години 21 серпня 2017 року,
-за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше
30 вересня 2017 року.
Для осіб, що вступають на основі повної загальної середньої освіти та проходять співбесіду
Закінчення прийому заяв та документів      о 18 год. 00 хв. 
11серпня2017 року
Строки проведення співбесід    12 серпня – 17серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників    не пізніше 12.00 години 
18 серпня 2017 року;
Виконання вступниками   вимог до зарахування     - до 12.00 години
20 серпня 2017р.
Терміни зарахування вступників     - за державним або регіональним замовленням - до 12.00 години 20 серпня 2017 року
- за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2017 року
Для осіб, що вступають за загальними Умовами
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань     о 18 год. 00 хв. 
11 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування     18 серпня 2017 року
Виконання вступниками вимог до зарахування     не пізніше 12.00 години 
20 серпня 2017 року;
Терміни зарахування вступників    - за державним або регіональним замовленням - до 12.00 години 21 серпня 2017р.,
-за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2017 року.
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб     
не пізніше 26 серпня 2017 року.
Примітки
* Особи, зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб та які претендують на переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення,  повинні виконати умови до зарахування не пізніше 18.00 години 22 серпня 2017 року.
4.    Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для осіб які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу на денну та заочну форми навчання проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії    Строки та терміни
Початок прийому заяв та документів    11 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів    28 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників    не пізніше 29 серпня 2017 року
Терміни зарахування вступників    не пізніше 30 серпня 2017 року
§ 4. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі
1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви в паперовій формі.
2. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 до 26 липня включно можуть подати заяви також і в електронній формі.
Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.
3. Вступники на основі повної загальної середньої освіти які мають спеціальні права на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 1 §2 розділу VІІІ цих Правил прийому, мають спеціальні права на зарахування за квотами-1передбачені пунктами 2, 3 §2 розділу VІІІ цих Правил, а також мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника у документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання подають заяви тільки в паперовій формі.
4. Кількість заяв, поданих вступниками на місця державного та регіонального замовлення, за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.
5. Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
-    претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням;
-    претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення;
-    претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.
Під час подання заяв на не бюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб. 
6. Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:
-    документа, що посвідчує особу;
-    свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
-    військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
-    документа державного зразка (оригінал) про раніше здобуту повну загальну середньої освіти, і додаток до нього;
-    сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
-    документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1.
8. Вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених відповідно до норм пункту 3 § 2 цього розділу цих Правил.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
9. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 
-    копію документа, що посвідчує особу;
-    копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
-    копію документа державного зразка (оригінал) про раніше здобуту повну загальну середню освіту і додаток до нього;
-    копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
-    чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
10. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти, передбачені § 2 цього розділу, або право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктами 2-3  § 2 цього розділу, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни див. § 3 цього розділу. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких спеціальних прав.
11. Приймальна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних прав на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.
§ 5. Проведення співбесід, вступних іспитів
1. Мінімальне значення кількості балів з вступних іспитів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі складає 100.
2. Результати вступних іспитів, для вступників на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
3. Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.
4. Програми співбесід затверджуються Головою приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
5. Програми співбесід, вступних іспитів обов’язково оприлюднюються на офіційному веб-сайті БІТ ДВНЗ «ДонНТУ». У програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників. 
6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня (див. п.1 цього параграфу), а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних іспитах та у конкурсному відборі не допускаються. 
7. Перескладання вступних іспитів не допускається.
8. Апеляції на результати вступних іспитів, що проведені БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», розглядає апеляційна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.
9. Відомості щодо результатів вступних іспитів вносяться до Єдиної бази.
10. Рішенням приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію у БІТ ДВНЗ «ДонНТУ».
§ 6. Організація та проведення конкурсного відбору
1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий курс (з нормативним терміном навчання), зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), математики, або історії України за вибором вступника (другий предмет).
2. Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
3. Перелік конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів) наведено у інформаційній таблиці 2. 
4. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
5. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.
6. Конкурсний бал вступників для вступу на основі повної загальної середньої освіти розраховується як сума балів сертифікатів ЗНО (вступних випробувань), середнього бала додатка до атестату та додаткових балів за особливі успіхи передбачені цими Правилами прийму:
- вага бала за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) становить 5% від максимального конкурсного балу – 30;
7. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих шляхом відсікання. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: 
«3» відповідає «6», 
«4» відповідає «9»,
«5» відповідає «12». 
8. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 4.
9. В підсумку середній бал документа про повну загальну середню освіту переводиться в шкалу 100 – 200 згідно Додатку 3 до Умов прийому на навчання освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році.
10. Інформацію про призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів; призерів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України приймальна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» отримує з Єдиної бази.
11. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.
12. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.
13. Для конкурсного відбору осіб, що вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю та які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, конкурсний бал розраховується за 100-бальною шкалою як підсумкова оцінка Витягу з навчальної картки студента або як Підсумкова оцінка додатку до диплома попереднього рівня навчання (див. п.5, §5, розділ IX) .
14. Рішення приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в БІТ ДВНЗ «ДонНТУ».
§ 7. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
1. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією за встановленими вступниками пріоритетами з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням.

Вход на сайт
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Календарь
«  Сентябрь 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

БИТ ДонНТУ
uCoz