Четверг, 23.11.2017, 06:23
Приветствую Вас Гость | RSS

Бахмутський індустріальний технікум ДонНТУ

Меню сайта

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ-2017

1

Правила прийому

до Бахмутського  індустріального технікуму

Державного вищого навчального закладу

«Донецький національний технічний університет»

у 2017 році

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2017

ДОДАТОК ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ 2017

 

І. Загальні положення. 4

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників. 5

ІІІ. Право здобувачів освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на різні джерела фінансування навчання. 6

IV Наказ про зарахування та порядок зберігання робіт вступників. 7

V Загальний порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ». 8

VІ Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ». 9

VIІ. Правила прийому на навчання  для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти. 10

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників. 10

§ 2. Спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі 11

§ 3. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання. 14

§ 4. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі 15

§ 5. Проведення співбесід, вступних іспитів. 17

§ 6. Організація та проведення конкурсного відбору. 17

§ 7. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування. 18

§ 8. Реалізація права вступників на обрання місця навчання. 20

§ 9.  Коригування списку рекомендованих до зарахування. 20

§ 10. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти. 20

§ 11. Додатковий конкурс. 24

VIІІ. Правила прийому на навчання для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  на основі повної загальної середньої освіти. 24

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників. 24

§ 2. Спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі 24

§ 3. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання. 28

§ 4. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі 32

§ 5. Проведення співбесід, вступних іспитів. 34

§ 6. Організація та проведення конкурсного відбору. 35

§ 7. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування. 36

§ 8. Реалізація права вступників на обрання місця навчання. 38

§ 9.  Коригування списку рекомендованих до зарахування. 39

§ 10. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти  39

§ 11. Додатковий конкурс. 43

IХ. Правила прийому на навчання осіб, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 43

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників. 43

§ 2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання                                                                         43

§ 3. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі 45

§ 4. Організація та проведення конкурсного відбору. 46

§ 5. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування. 47

§ 6. Реалізація права вступників на обрання місця навчання. 48

§ 7. Коригування списку рекомендованих до зарахування. 48

§ 8. Додатковий конкурс. 49

Х. Правила прийому на навчання осіб які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або ступінь вищої освіти. 49

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників. 49

§ 2. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання. 49

§ 3. Порядок прийому заяв і документів  для участі у конкурсному відборі 50

§ 4. Організація та проведення конкурсного відбору. 51

§ 5. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування. 51

§ 6. Додатковий конкурс. 51

 

І. Загальні положення

1. Провадження освітньої діяльності у Бахмутському індустріальному технікумі Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (далі БІТ ДВНЗ «ДонНТУ») здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України АЕ № 285839 дата видачі 06.03.2014 термін дії ліцензії до 01.07.2018р.

Правила прийому розроблені приймальною комісією Бахмутського індустріального технікуму Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року № 599 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 № 575/30343.
БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» здійснює прийом на навчання в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Перелік спеціальностей наведено у інформаційних таблицях 1, 2,
Організацію прийому вступників до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджує ректор ДВНЗ «ДонНТУ». Директор БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році та цих Правил прийому.
Приймальна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» діє згідно з «Положенням про Приймальну комісію», затвердженим Вченою радою ДВНЗ «ДонНТУ».
Директор БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» забезпечує дотримання законодавства України, Умов прийому на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році, Правил прийому до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ».
Рішення приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» та/або виконання процедур вступної кампанії.
Усі питання, пов’язані з прийомом до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», вирішуються приймальною комісією БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» на її засіданнях.
Для проведення БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» вступних випробувань, співбесід, фахових вступних випробувань створюються предметні та фахові комісії, які діють згідно з «Положенням про Приймальну комісію ДВНЗ «ДонНТУ», «Положенням про вступні випробування ДВНЗ «ДонНТУ» та «Положенням про проведення співбесіди ДВНЗ «ДонНТУ», затвердженими Вченою радою ДВНЗ «ДонНТУ».
Для прийняття та розгляду апеляційних заяв абітурієнтів (вступників) щодо результатів проведених БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» вступних випробувань, вступних фахових випробувань створюються апеляційні комісії, які діють згідно з «Положенням про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», затвердженим Вченою радою ДВНЗ «ДонНТУ».
Вступникам, які потребують поселення у гуртожитку, надаються місця. Умови проживання відповідають чинним санітарним нормам.
Прийом на всі спеціальності незалежно від форм навчання та від джерел фінансування навчання, здійснюється на конкурсній основі.
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

На навчання приймаються особи, які здобули базову загальну середню освіту – для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти. Вступники приймаються на навчання на перший курс (інформаційна таблиця 1).
Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом, терміни подання документів, порядок проведення конкурсного відбору осіб регулюється Розділом VІI, до цих Правил прийому.

На навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту. Вступники приймаються на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання) на денну форму навчання та на перший курс (зі скороченим терміном навчання), або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) на заочну форму (інформаційна таблиця 2).
Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом, терміни подання документів, порядок проведення конкурсного відбору осіб регулюється Розділом VІIІ до цих Правил прийому.

На навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи, які отримали диплом кваліфікованого робітника. Вступники приймаються на другий курс (з нормативним терміном навчання) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) на денну та/або заочну форму навчання (інформаційна таблиця 3).
Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом, терміни подання документів, порядок проведення конкурсного відбору осіб регулюється Розділом IC до цих Правил прийому.

На навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо–кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю. Вступники приймаються на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) на денну та/або заочну форму навчання. Курс прийому визначається за академічною різницею.
Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом, терміни подання документів, порядок проведення конкурсного відбору осіб регулюється Розділом Х до цих Правил прийому.

На навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи, які здобули ступень бакалавра, спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю на другий курс (з нормативним терміном навчання) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) на денну та/або заочну форму навчання. Курс прийому визначається за академічною різницею.
Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом, терміни подання документів, порядок проведення конкурсного відбору осіб регулюється Розділом Х до цих Правил прийому.

На навчання до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи які мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Курс прийому визначається за академічною різницею. Порядок проведення конкурсного відбору осіб регулюється Розділом VІI, до цих Правил прийому
Особливості прийому до ДВНЗ «ДонНТУ» осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2017 року визначаються «Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня 2016 р. за № 907/29037 та регулюється Додатком 1 до цих Правил прийому.
Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного (місцевого) бюджету, крім випадків, передбачених законодавством.
ІІІ. Право здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на різні джерела фінансування навчання

Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» здійснюється:
за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів;
за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).
Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в КІТ ДВНЗ «ДонНТУ» на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.
4. Особи, які вступають для здобуття освітньо– кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, можуть зараховуватись за державним замовленням на спеціальності, зазначені у інформаційній таблиці 3.

5. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за освітнім-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня в БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

6. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

7. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю в БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

8. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

9. Договір про надання освітніх послуг між БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується.

IV Наказ про зарахування та порядок зберігання робіт вступників

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ДВНЗ «ДонНТУ» на підставі рішення приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ». Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО, далі – Єдина база) та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені Правилами прийому.

2. Рішення приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених п. 6 розділу VІ цих Правил.

3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» за власним бажанням, відраховані з БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» за власним бажанням. Таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування (за умови повернення розписки виданої членами приймальної комісії).

4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», про що видається відповідний наказ.

5. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року у приймальній комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», потім знищуються, про що складається акт.

6. Зарахування вступників на денну та заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на відповідну спеціальність, на яку не передбачається прийом за державним замовленням при формуванні групи з чисельністю до 5 осіб включно здійснюється за рішенням приймальної комісії.

V Загальний порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ»

1. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної  комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ». Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

2. БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» створює консультаційні центри при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності та форми навчання.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

- «претендую на участь в конкурсі на місця державного (регіонального) замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;

- «претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного (регіонального) замовлення»;

- «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб».

4. Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

5. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.

6. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній рівень.

7. У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

8. Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

10. Приймальна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

11. Приймальна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дня завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

12. Факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

13. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», наявною ліцензією і сертифікатами про акредитацію (освітньої програми, напряму підготовки, спеціальності) фіксується в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

14. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» на підставі рішення приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

VІ Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ»

1. На засіданні приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою  приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ». Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання  приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» своїх спостерігачів. Приймальна комісія  БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

3. БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою підготовки), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» не пізніше наступного робочого дня після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті БІТ ДВНЗ «ДонНТУ».

5. Рішення приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» оприлюднюються на офіційному веб-сайті БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», як правило, в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

6. Подання вступником недостовірних персональних даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

7. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

VIІ. Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на перший курс на денну форму навчання (з нормативним терміном навчання) до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.
Перелік спеціальностей за якими здійснюється прийом на перший курс на денну форму навчання (з нормативним терміном навчання) до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ»:
- 051 Економіка,

- 072 Фінанси, банківська справа та страхування,

- 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,

- 133 Галузеве машинобудування,

- 161 Хімічні технології та інженерія.

§ 2. Спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі

Спеціальні права на зарахування за співбесідою при конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти мають особи:
визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди;
особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
Спеціальні права на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів  мають:
-    громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року; По

Вход на сайт
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Календарь
«  Ноябрь 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

АИТ ДонНТУ
uCoz