Меню сайта

положення про приймальну комісію


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

Протокол N°1

Засідання Приймальної комісії Бахмутського індустріального технікуму
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

м. Бахмут

10 січня 2020 р

 

Присутні: 6 осіб ( Чергінський Є.С., Кривошеев Є.Є., Соколова І.К.., Кравченко Б.С.,

Петрова О.С.,Кругляк Н.О.)

Головуючий: голова Приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» Новиков В.В.

Секретар: відповідальний секретар Приймальної комісії БІТ ДВНЗ « ДонНТУ» Мізько О.І.

Порядок денний:

1.Склад приймальної комісії  БІТ ДВНЗ «Дон НТУ»

2.Розподіл функціональних обов'язків серед членів Приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ»

3.Ознайомлення членів Приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» з основними етапами вступної кампанії 2020 року.

Слухали:

Новиков  В.В. - голову Приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ»., який ознайомив членів комісії з їхніми функціональними обов'язками на період вступної кампанії 2019 року. Контроль за виконанням покладено на відповідального секретаря Приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» Мізько О.І.

Ухвалили:

Призначити:

Чергінського Є.С. - відповідальним за ЄДБО;

Кривошеева Є.Є - відповідальним за ЄДБО;

Соколова І.К. – відповідальною за прийом документів за спеціальністю:

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Петрова О.С. - відповідальною за прийом документів за спеціальностями:

133 « Галузеве машинобудування», 161 «Хімічні технології та інженерія»

Кравченко Б.С.- відповідальним за прийом документів за спеціальностями:

051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кругляк Н.О. - медичний працівник

Забезпечити неухильне виконання своїх обов'язків членів Приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» на період вступної кампанії 2020 року.

Слухали:

Мізько О.І. - відповідального секретаря Приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», яка ознайомила з основними нормативними документами Міністерства освіти і науки України, нормативними документами ДонНТУ, які регламентують організацію і проведення вступної кампанії 2020року.

Ухвалили:

Забезпечити дотримання членами Приймальної комісії всіх вимог і норм, які визначені нормативними документами МОН України та ДонНТУ м. Покровськ при проведенні вступної кампанії 2020 року.             //

 

 

 

Протокол N°2

Засідання Приймальної комісії Бахмутського індустріального технікуму
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

м. Бахмут

16  січня 2020 р

 

Присутні: 6 осіб ( Чергінський Є.С., Кривошеев Є.Є., Соколова І.К., Кравченко Б.С.,

 


 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Протокол N°3

Засідання Приймальної комісії Бахмутського індустріального технікуму
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

м. Бахмут

31  січня 2020 р

 

Присутні: 6 осіб ( Чергінський Є.С., Кривошеев Є.Є., Соколова І.К., Кравченко Б.С.,

Петрова О.С.,Кругляк Н.О.)

Головуючий: голова Приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» Новиков В.В.

Секретар: відповідальний секретар Приймальної комісії БІТ ДВНЗ « ДонНТУ» Мізько О.І.

Порядок денний:

1.Про організацію для слухачів платних курсів з підготовки до вступу до вищих навчальних закладів з дисциплін « Українська мова»,» Математика» в період з 01.02.2020р. по 24.04.2020 р. у відповідальності до навчального плану.

2.Про призначення викладачів Чеботарьової  Н.і. та Давиденко Н.О. викладачами  з  дисциплін       « Українська мова» та » Математика» на підготовчих курсах.

Слухали:

Мізько О.І.- відповідального секретаря Приймальної комісії БІТ ДВНЗ «Дон НТУ» про організацію для слухачів платних курсів з підготовки до вступу до вищих навчальних закладів з дисциплін         « Українська мова»,» Математика» в період з 01.02.2020р. по 24.04.2020 р. у відповідальності до навчального плану і про призначення викладачів Чеботарьової  Н.і. та Давиденко Н.О. викладачами  з  дисциплін       « Українська мова» та » Математика» на підготовчих курсах.

 

Ухвалили:

Взяти до відома інформацію відповідального секретаря приймальної  комісії  БІТ ДВНЗ «Дон НТУ» про  організацію  для слухачів платних курсів з підготовки до вступу до вищих навчальних закладів з дисциплін   « Українська мова»,» Математика» в період з 01.02.2020р. по 24.04.2020 р.

 

 

Протокол N°4

Засідання Приймальної комісії Бахмутського індустріального технікуму
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

м. Бахмут

24  червня 2020 р

 

Присутні: 8 осіб ( Чергінський Є.С., Кривошеев Є.Є., Соколова І.К., Кравченко Б.С.,

Петрова О.С.,Кругляк Н.О. Чергінська О.М.,Хорошко Г.Л.)

Головуючий: голова Приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ»  Личман А.В.

Секретар: відповідальний секретар Приймальної комісії БІТ ДВНЗ « ДонНТУ» Мізько О.І.

Порядок денний:

1.Про організацію для слухачів платних  літніх курсів з підготовки до вступу до вищих навчальних закладів з дисциплін « Українська мова»,» Математика» в період з 22 червня по 10 липня  2020 р. у відповідальності до навчального плану.

2.Про призначення викладачів Чеботарьової  Н.І. та Шиян О.О. викладачами  з  дисциплін                 « Українська мова»  та » Математика» на підготовчих курсах.

Слухали:

Мізько О.І.- відповідального секретаря Приймальної комісії БІТ ДВНЗ «Дон НТУ» про організацію для слухачів платних  літніх курсів з підготовки до вступу до вищих навчальних закладів з дисциплін    « Українська мова»,» Математика» в період з 22 червня по 10 липня  2020 р. у відповідальності до навчального плану і про призначення викладачів Чеботарьової  Н.І та Шиян О.О. викладачами  з  дисциплін   « Українська мова» та » Математика» на літніх підготовчих курсах.

 

Ухвалили:

Взяти до відома інформацію відповідального секретаря приймальної  комісії  БІТ ДВНЗ «Дон НТУ» про  організацію  для слухачів літніх платних курсів з підготовки до вступу до вищих навчальних закладів з дисциплін   « Українська мова»,» Математика» в період з 22 червня по 10 липня  2020 р.

 

 

 

Протокол N°5

Засідання Приймальної комісії Бахмутського індустріального технікуму
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

м. Бахмут

02  липня  2020 

 

Присутні: 8 осіб ( Чергінський Є.С., Кривошеев Є.Є., Соколова І.К., Кравченко Б.С.,

Петрова О.С.,Кругляк Н.О. Чергінська О.М.,Хорошко Г.Л.)

Головуючий: голова Приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ»  Личман А.В.

Секретар: відповідальний секретар Приймальної комісії БІТ ДВНЗ « ДонНТУ» Мізько О.І.

Порядок денний:

1.Про  зміни у складі предметної екзаменаційної комісії.

Слухали:

Мізько О.І.- відповідального секретаря Приймальної комісії БІТ ДВНЗ «Дон НТУ» про призначення екзаменаційної комісії для проведення конкурсних вступних випробувань з математики у складі: Личман А.В.-голова комісії,

Гуща Ю.О.- викладач математики ЗОШ № 2;

Давиденко Н.О.- викладач технікуму;

Екзаменаційної комісії для проведення конкурсних вступних випробувань з української мови:

Личман А.В. – голова комісії;

Самойленков О.Є.- викладач технікуму;

Комісії для проведення співбесіди з математики :

Личман А.В.-голова комісії,

Гуща Ю.О.- викладач математики ЗОШ № 2;

Давиденко Н.О.- викладач технікуму;

Ухвалили:

Взяти до відома інформацію відповідального секретаря приймальної  комісії  БІТ ДВНЗ «Дон НТУ» про  зміни у складі предме5тнох екзаменаційної комісії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Бахмутського

індустріального технікуму

ДВНЗ «ДонНТУ»

від «01» березня 2019 року № 20 в/к


 

 

Положення

про Приймальну комісію

Бахмутського індустріального технікуму Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»

 

І. Загальна частина

1.1. Приймальна комісія Бахмутського індустріального технікуму Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган Бахмутського індустріального технікуму Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (далі – Технікум), що утворюється для організації прийому вступників. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених у МОН і зареєстрованих у Міністерстві юстиції (далі – Умови прийому), Правил прийому до Бахмутського індустріального технікуму Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (далі – Правила прийому), Положення Технікуму та положення про Приймальну комісію.

Положення про Приймальну комісію затверджується Педагогічною радою Технікуму.

1.2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора Технікуму, який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

- заступник голови Приймальної комісії;

- відповідальний секретар Приймальної комісії;

- уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;

- заступник відповідального секретаря Приймальної комісії;

- члени Приймальної комісії;

- представники органів студентського самоврядування та профспілкових організацій.

Заступником голови Приймальної комісії призначається один із заступників директора.

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступник призначається наказом директора з числа педагогічних працівників та співробітників Технікуму.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається директором Технікуму до початку календарного року.

1.3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу директора утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

- предметні екзаменаційні комісії;

- комісії для проведення співбесід;

- фахові атестаційні комісії;

- апеляційні комісії;

- відбіркова комісія.

Допускається включати до складу цих комісій педагогічних працівників інших навчальних закладів.

Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються для розробки программ, формування екзаменаційних білетів та критеріїв оцінювання знань, проведення співбесід у випадках, передбачених Умовами прийому для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

Фахові атестаційні комісії утворюються для підготовки программ, завдань та проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів (ККР). Допускається включати до складу цих комісій педагогічних працівників інших навчальних закладів.

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається один із заступників директора Технікуму, який не є членом предметної або фахової атестаційних комісії. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних працівників Технікуму та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід Технікуму.

При прийомі на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних працівників Технікуму.

Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджує директор Технікуму.

Відбіркова комісія утворюється для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом і покладених на неї Приймальною комісією.

До складу відбіркової комісії входять голова – директор технікуму, завідувач відділенням, відповідальний секретар відбіркової комісії, а також члени відбіркової комісії з числа педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу структурних підрозділів Технікуму, кількість яких визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної та відбіркової комісій видається директором Технікуму не пізніше 1 березня .

1.4. Склад Приймальної комісії за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем, як правило, не більше ніж три роки поспіль.

До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, відбіркової і фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до коледжу у поточному році.

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

2.1. Відповідно до Умов прийому, Положення Технікуму, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує Педагогічна рада Технікуму.

2.2. Приймальна комісія:

- забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до Технікуму;

- організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі до участі у вступних випробуваннях та зільнення від їх складання (згідно з Правилами прийому Технікуму), до участі у конкурсі, визначає умови їх зарахування (за результатами участі в конкурсі, поза конкурсом тощо);

- в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

- координує діяльність усіх підрозділів Технікуму щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

- організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

- дійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;

- організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

- забезпечує оприлюднення на веб-сайті Технікуму цього Положення, Правил прийому та інших документів, які передбачені законодавством;

- приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Технікуму журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

порядковий номер (або номер особової справи);

дата прийому документів;

прізвище, ім’я та по батькові;

адреса місця проживання (місце реєстрації);

стать, дата народження;

номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь /освітньо-кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту;

найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній /освітньо-кваліфікаційний рівень;

номер сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів з конкурсних предметів, визначених правилами прийому для вступу на обрану вступником спеціальністю;

інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування; причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;

підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення.

У разі потреби, Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою Технікуму.

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів передбачених Правилами прийому для реєстрації вступника.

Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою Технікуму. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою Технікуму.

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому до Технікуму, і повідомляє про це вступника в усній формі при подачі документів.

3.3. Для проведення вступних випробувань формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, усного вступного випробування і відомості одержання-повернення письмової роботи.

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань встановленої форми.

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться Технікумом, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Технікуму та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання.

3.5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за актом.

ІV. Організація та проведення вступних випробувань

4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, які відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться Технікумом, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

Форма вступних випробувань у Технікумі і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста загальної середньої освіти для відповідних категорій абітурієнтів вступні випробування проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року. На навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника фахові випробування проводяться відповідно до программ за відповідними спеціальностями.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

4.2. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

4.3. Екзамен в усній формі або співбесіда з кожної дисципліни проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день вступного випробування.

Під час співбесіди (екзамену в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди або екзамену в усній формі оголошується вступникові в день її проведення.

4.4. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить Технікум, передбачених Правилами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії у кожній аудиторії.

4.5. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Технікуму зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

Бланки письмових робіт роздаються кожному абітурієнтові в аудиторії, де проводиться вступне письмове випробування, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії або її підрозділу. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які розкривають авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

Завдання вступних випробувань, проведених з використанням комп’ютерної техніки разом з відповідями на них, роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

з мови та літератури (диктант) – 1 година кожному члену для проведення екзамену на потік (групу) та 0,33 година на перевірку однієї роботи (роботу перевіряє один член комісії);

Для проведення усних вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

з математики – 0,25 години кожному членові комісії на одного слухача;

Календарь
«  Март 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031