Меню сайта

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАРАДУ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Загальні положення

Рада технікуму – це постійно діючий адміністративний орган, діяльність якого спрямована на вирішення поточних виробничих питань, пов’язаних з обговоренням навчально-виховної, методичної роботи, фізичного виховання студентів, господарських та інших питань діяльності навчального закладу.
Рада технікуму в своїй діяльності керується законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положенням про навчальний заклад та іншими нормативними документами, що стосуються її діяльності.

2.    Мета,завдання і принципи діяльності ради навчального закладу

2.1.Метою діяльності ради є:
    - формування демократичного стилю управління навчальним закладом;
    - сприяння демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу;
    - забезпечення якісної підготовки кваліфікованих молодших спеціалістів із спеціальностей;
    - об’єднання зусиль педагогічного, студентського колективів, батьків щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу.
2.2. Основними завданнями ради є :
    - підвищення ефективності навчально-виховного процесу
  - визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків діяльності навчального закладу та сприяння організаційно – педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
    - формування виховного середовища;
    - створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
    - забезпечення фізичної підготовки та здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів та працівників технікуму;
    - стимулювання морального та матеріального заохочення студентів та працівників технікуму.

2.3. Рада навчального закладу діє на засадах:
    - законності, гласності;
    - колегіальності ухвалення рішень.

3.    Склад ради технікуму

3.1. Рада навчального закладу утворюється в складі директора, заступників директора, завідувачів відділень, головного бухгалтера, інспектора відділу кадрів, методиста, юриста, керівника фізичного виховання, інженера з ТБ, голова профспілкового комітету технікуму.
3.2. Головою ради технікуму є директор, а за його відсутності - заступник директора з навчальної роботи.

4. Організація діяльності ради технікуму

Рада навчального закладу проводить засідання згідно з комплексним планом роботи технікуму.
4.1.Дату проведення визначає адміністрація навчального закладу, але не рідше одного разу на два тижні.
4.2.Усі засідання ради правомірні, якщо в них беруть участь дві третини її складу за списком.
4.3.Участь членів ради в засіданні обов'язкова. Кожний член ради зобов'язаний брати активну участь у роботі, своєчасно й точно виконувати покладені на нього доручення.
4.4.Кожне ухвалене рішення ради з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання, є обов’язковим до виконання.
4.5. Голова ради повинен проводити систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і підсумки перевірки ставити на обговорення членами ради.
4.6. Засідання ради оформлюються протокольно.

Рада технікуму на своїх засіданнях розглядає та обговорює:
   - заходи щодо виконання навчальним закладом нормативно-правових актів, що регламентують навчальний процес, інструкцій та вказівок вищих організацій про підготовку молодших спеціалістів;
    - плани навчально-виховної, методичної роботи, розвитку навчального закладу та зміцнення його матеріальної бази;
    - стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи в навчальному закладі;
    - стан і підсумки роботи відділень;
    - режим роботи навчального закладу;
    - стан діяльності структурних підрозділів;
    - стан практичного навчання в навчальному закладі, питання посилення зв'язку теоретичного й практичного навчання;
    - стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи в навчальному закладі;
    - стан профорієнтаційної роботи в навчальному закладі;
    - питання охорони праці;
    - питання працевлаштування студентів випускних груп, зв'язку з випускниками попередніх років;
    - пропозиції щодо призначення стипендій;
    - питання відрахування студентів за порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, академічні заборгованості, пропуски занять без поважної причини.
Рада технікуму за необхідності розглядає та обговорює й інші питання роботи навчального закладу. На розгляд ради в окремих випадках виносяться питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів щодо виконання ними педагогічної й виховної роботи в навчальному закладі.

 

Календарь
«  Март 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031