Меню сайта

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДРАДУ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи педради на 2019-2020 н.р.

1. Загальні положення
Для забезпечення колегіальності обговорення навчально-виховної, методичної роботи, фізичного виховання студентів та інших питань діяльності навчального закладу як дорадчий орган організовується педагогічна рада.
Педагогічна рада в своїй діяльності керується законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положенням про навчальний заклад та іншими нормативними документами, що стосуються її діяльності.
Основними завданнями педагогічної ради є об’єднання зусиль усього колективу на вирішення питань:
- забезпечення підготовки кваліфікованих молодших спеціалістів із спеціальностей;
- вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури та перспектив їх розвитку;
- забезпечення фізичної підготовки й здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів.

2. Порядок створення та склад педагогічної ради
2.1. Педагогічна рада створюється наказом директора навчального закладу терміном на один рік.
2.2. Педагогічна рада утворюється в складі директора, заступників директора, завідувачів відділень, голів циклових комісій, викладачів, завідувача бібліотеки, головного бухгалтера. У необхідних випадках на засідання педагогічної ради можуть запрошуватись представники студентського самоврядування, громадських організацій, установ, підприємств.
2.3. Головою педагогічної ради є директор, а за його відсутності - заступник директора з навчальної роботи.
2.4. Діловодство педагогічної ради веде секретар, обраний з членів педагогічної ради терміном на один навчальний рік.

3. Повноваження педагогічної ради
Педагогічна рада розглядає та обговорює:
3.1. Заходи щодо виконання навчальним закладом нормативно-правових актів, що регламентують навчальний процес, інструкцій та вказівок вищих організацій про підготовку молодших спеціалістів.
3.2. Плани навчально-виховної, методичної роботи, розвитку навчального закладу та зміцнення його матеріальної бази.
3.3. Стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи в навчальному закладі.
3.4. Удосконалення форм і методів навчання як на денному, так і на заочному відділеннях.
3.5.Стан і підсумки роботи відділень, досвід роботи циклових комісій, бібліотеки, інших структурних підрозділів.
3.6.Стан практичного навчання в навчальному закладі, посилення зв'язку теоретичного й практичного навчання.
3.7. Питання виховання студентів, звіти кураторів груп, стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи в навчальному закладі.
3.8. Питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу, розвиток творчої ініціативи викладачів.
3.9. Впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та кращого педагогічного досвіду.
3.10.Стан дослідницької роботи та технічної творчості викладачів і студентів.
3.11.Стан профорієнтаційної роботи в навчальному закладі.
3.12.Питання охорони праці.
3.13.Питання працевлаштування студентів випускних груп, зв'язку з випускниками попередніх років.
3.14.Підсумки семестрових, державних екзаменів, захисту дипломних проектів, поточного контролю.
3.15.Пропозиції щодо призначення іменних стипендій, нагородження студентів.
3.16.Питання відрахування студентів за порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, академічні заборгованості, пропуски занять без поважної причини.
3.17.Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання роботи навчального закладу.
На розгляд педагогічної ради в окремих випадках виносяться питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів щодо виконання ними педагогічної й виховної роботи в навчальному закладі.

4. Регламент роботи педагогічної ради
4.1.Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи на рік, який затверджується на педраді й підписується директором навчального закладу.
4.2.Дату проведення визначає адміністрація навчального закладу, але не рідше одного разу в два місяці.
4.3.Порядок денний заздалегідь вивішується на дошці оголошень. Засідання педагогічної ради ретельно готується.
4.4.Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть участь дві третини її складу за списком.
4.5.Участь членів педагогічної ради в засіданні обов'язкова. Кожний член педагогічної ради зобов'язаний брати активну участь у роботі, своєчасно й точно виконувати покладені на нього доручення.
4.6.Кожне ухвалене рішення педради з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання, затверджується відкритим голосуванням.

5. Виконання рішень педагогічної ради
5.1. Рішення педагогічної ради набирають сили після затвердження їх директором і є обов'язковим для всіх працівників і студентів навчального закладу.
5.2. Голова педагогічної ради повинен проводити систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і підсумки перевірки ставити на обговорення педагогічної ради.
5.3. Рішення педагогічної ради є рекомендаційними для колективу технікуму.

6. Документація педагогічної ради
6.1. Засідання педагогічної ради оформлюються протокольно. У книзі протоколів фіксуються хід обговорення питань, що виносяться на педагогічну раду, пропозиції та зауваження членів педради.
6.2. Протоколи засідань підписує голова та секретар педагогічної ради.
6.3. Нумерація протоколів ведеться від початку навчального року.
6.4. Протоколи засідань педагогічної ради є документом постійного збереження, знаходяться в архіві навчального закладу протягом десяти років.

Календарь
«  Март 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031