Меню сайта

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДРАДУ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

1.1.    Методична рада - це орган технікуму, який об'єднує творчу групу висококваліфікованих фахівців, призваний бути науковим, аналітичним і прогнозуючим центром навчального закладу.
1.2.    Методична рада функціонує при заступникові директора з навчальної роботи, створюється за розпорядженням директора відповідно до Положення про Артемівський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» та інших нормативних документів.
1.3.    Методична рада не наділяється адміністративними правами; спроможна розробляти рекомендації, пропонувати і виносити їх на розгляд заступника голови педагогічної ради.
1.4.    Склад методичної ради кожного року визначається наказом директора.
До складу ради можуть входити:
•    голова ради, заступник директора з навчальної роботи;
•    секретар ради, методист технікуму;
•    член ради, заступник директора з виховної роботи;
•    член ради, заступник директора з виробничого навчання;
•    член ради, зав. механічного відділення;
•    член ради, зав. технологічного відділення;
•    член ради, зав. електротехнічного відділення;
•    член ради, зав. заочного відділення;
•    член ради, голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін;
•    член ради, голова циклової комісії механічних дисциплін;
•    член ради, голова циклової комісії технологічних дисциплін;
•    член ради, голова циклової комісії соціально-економічних дисциплін;
•    член ради, голова циклової комісії фізвиховання та ЗВ;
•    член ради, голова циклової комісії гуманітарних дисциплін;
•     член ради, голова циклової комісії електротехнічних дисциплін;
•    провідний спеціаліст, бібліотекар.
1.5.    Мета діяльності методичної ради: якісно забезпечувати новий рівень наукової роботи, викладання, виховання відповідно Держстандарту освіти в умовах демократизації управління навчальними закладами і розширення їх функцій з науково-методичного забезпечення навчального процесу, а також концепції національного виховання.

2. Основні напрями діяльності методичної ради

2.1. Основні напрями діяльності методичної ради зумовлені Положенням про Артемівський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», Концепцією освітньої діяльності технікуму, Національною програмою виховання та іншими нормативними документами, що регламентують навчально-виховний процес.
2.2. Методична рада розглядає відповідність змісту освіти Держстандарту, що реалізується через робочі навчальні плани, робочі програми, тести, методичні розробки; вносить пропозиції на підставі аналізу спеціальностей до кваліфікаційних характеристик, стандартів якості професійної підготовки випускників, відповідного рівня акредитації.
2.3. Вивчає стан науково-методичного забезпечення навчального процесу і розробляє рекомендації з втілення нових технологій навчання, комп'ютеризації, тестування, модульного навчання тощо.
2.4. Здійснює педагогічний аналіз організації навчального процесу, його відповідності вимогам нормативних документів і науковим принципам навчання: демократизації, гуманізації, наочності тощо.
2.5. Розробляє типові методичні матеріали:
   - за формами організації навчання: навчальні заняття, індивідуальні заняття, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні засоби;
   - за видами навчальних занять: лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття, консультації тощо;
   - за змістом проведення виховних заходів класними керівниками.
2.6. Розробляє загальні методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів та їх самовиховання.
2.7. Розробляє порядок та методику проведення контролюючих заходів поточного та підсумкового контролю, включаючи комплексні контрольні завдання для державних іспитів та державної атестації студентів.
2.8. Здійснює педагогічний аналіз та вносить пропозиції щодо удосконалення методики державної атестації та інших форм контролю.
2.9. Вивчає стан науково-дослідницької роботи, контролює її виконання та заслуховує звіти.

3. Форми роботи методичної ради

3.1. Розробка науково-методичних матеріалів:
   - положення про циклову комісію, про методичну раду, про навчальні кабінети, лабораторії, майстерні технікуму, проведення конкурсів, олімпіад тощо;
   - функціональних обов'язків посадових осіб, відповідальних за наукову роботу, навчально-методичні і виховні заходи.
3.2. Розробка пропозицій щодо удосконалення планів роботи технікуму.
3.3. Внесення пропозицій до удосконалення внутрішнього педагогічного та адміністративного контролю, самоаналізу роботи викладачів.
3.4. Ведення обліку узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду.
3.5. Надання методичної допомоги головним чином викладачам-початківцям в підвищенні рівня їх психолого-педагогічної підготовки.
3.6. Розгляд результатів атестації викладачів.
3.7. Розгляд змісту та форм навчальної документації:
    - журналів навчальних занять;
    - обліку роботи циклових комісій, навчальних кабінетів;
    - робочих програм;
    - відомостей;
    - журналів класних керівників.
3.8. Розглядає та схвалює:
    - тематику курсових та дипломних проектів;
    - доповіді, повідомлення, статті, що подаються від імені організації для публікування;
    - матеріали узагальнення досвіду викладачів;
    - доповіді викладачів, що проходять атестацію;
    - звіти про результати науково-дослідницької роботи;
    - пропозиції, рекомендації, подані характеристики щодо присвоєння педагогічних звань, нагороджень тощо.

4. Організація та облік роботи методичної ради

4.1.    План роботи методичної ради складається на навчальний рік із зазначенням змісту, форм і термінів проведення заходів.
4.2.    Засідання методичної ради проводяться один раз у два місяці.
4.3.    Методична рада сприяє:
4.3.1.    Інформуванню педагогічного колективу про нові нормативні акти, нову педагогічну літературу;
4.3.2.    Організації педагогічного лекторію для викладачів та класних керівників;
4.3.3.    Проведенню семінарів-зборів, семінарів-практикумів з вивчення нових технологій навчання, проведення науково-теоретичних та науково-практичних конференцій з питань навчально-виховного процесу;
4.3.4.    Участі у сумісних засіданнях зав. кабінетами з питань формування НМК дисциплін;
4.3.5.    Аналізу наочності у технікумі в навчальних кабінетах з позиції стандарту освіти й естетичного оформлення;
4.3.6.    Участі у роботі обласних методичних об'єднань.
4.4.    Облік роботи методичної ради ведеться у вигляді протоколів, що
знаходяться у методиста.
4.5.    Рекомендації методичної ради повинні вивчатися цикловими комісіями і затверджуватись у діючому порядку.

 

 

Календарь
«  Март 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031