Среда, 21.02.2018, 16:01
Приветствую Вас Гость | RSS

Бахмутський індустріальний технікум ДонНТУ

Меню сайта

ДЛЯ АБІТУРІЄНТА

Вступ.ОСВІТА.UA: новий сервіс для абітурієнтів

Сайт Освіта.ua запустив роботу Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», метою функціонування якої є надання корисної інформації для майбутніх вступників до закладів вищої освіти.

Станом на сьогодні платформа «Вступ.ОСВІТА.UA» надає статистичні дані вступної кампанії 2017 року по кожному вищому навчальному закладу України.

Зокрема, майбутні абітурієнти, їх батьки та представники освітянської громадськості мають можливість дізнатись наступні дані по кожному вищому навчальному закладу України (та по бакалаврських спеціальностях):

 • середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет;
 • середній рейтинговий бал зарахованих на контракт;
 • середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет;
 • середній бал атестата зарахованих на бюджет;
 • середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт;
 • середній бал атестата зарахованих на контракт;
 • середній рейтинговий бал всіх зарахованих;
 • мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет;
 • мінімальний бал атестата серед зарахованих на бюджет;
 • мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет;
 • кількість зарахованих абітурієнтів на бюджет;
 • кількість зарахованих абітурієнтів на контракт;
 • максимальний обсяг державного замовлення;
 • кількість поданих заяв до навчального закладу;
 • ліцензійний обсяг кожної спеціальності;
 • кількість невикористаних ліцензійних місць;
 • конкурс на одне бюджетне місце.

Також, зазначена інформація доступна по кожній бакалаврській спеціальності за якою проводився набір абітурієнтів у 2017 році.

Користуючись зазначеними даними українські абітурієнти зможуть зважено обирати свій шлях до здобуття вищої освіти.

Інформація, що розміщена у інформаційній системі «Вступ.ОСВІТА.UA» отримана з Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО) на підставі укладеного договору із Державним підприємством «Інфоресурс», що є розпорядником ЄДЕБО.

Планується, що на сайті також висвітлюватиметься інформація про перебіг вступної кампанії 2018 року.

http://osvita.ua/vnz/consultations/58603/

 

СПИСОК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

 

Документи про освіту
Фотокартки 3x4 - 6 шт. 
Медична довідка форма - 086-у
Епікриз підлітка 
Довідка про профілактичні щеплення
Паспорт у формі ID-карти,свідоцтво про народження ті вступники, яким виповнилось 14 років після 01 травня 2018 року.
ідентифікаційний код
Документи про пільги
Сертифікати Українського Центру незалежного тестування з української мови і літератури та математики 2017 року (на другий курс денного відділення та на перший курс заочного відділення)

СПИСОК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

1. Атестат або диплом ПТУ (оригінал, копія)

2. 4 фото 3х4

3. ксерокопія паспорта (1, 2, 12 стор)

4. ідентифікаційний код

5. ксерокопія свідоцтва про шлюб (якщо змінювалася прізвище)

6. 10 аркушів формату А4, папка для файлів і 4 файлу

 

 

 

 

 

Заявление в электронной форме (электронное заявление) - это заявление, которое вносится абитуриентом в личном электронном кабинете в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (далее - Единая база) путем заполнения им в режиме он-лайн электронной формы.

В 2017 году для подачи электронного заявления абитуриент должен зарегистрироваться на интернет-сайте по адресу: http://ez.osvitavsim.org.ua (Регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка в электронные кабинеты приложений к документам о среднем образовании начинается 29 июня и заканчивается в 18.00 25 июля 2017 года).

Во время регистрации на сайте электронного поступления абитуриент должен указать следующие данные:

 • адрес электронной почты, к которой имеет доступ;
 • номер, пин-код и год получения сертификата внешнего независимого оценивания;
 • серию и номер аттестата о полном общем среднем образовании;
 • средний балл приложения к указанному аттестату, рассчитанный по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей балла.

Кроме того, абитуриент загружает сканированную копию (фотокопию) приложения к документу о полном общем среднем образовании и цветной фотографии размером 3х4 см, которая будет подаваться в высшее учебное заведение.

После заполнения указанной информации проводится проверка данных абитуриента и в случае совпадения данных в документах абитуриент получает логин и пароль для доступа к личному электронному кабинету.

После регистрации на сайте в личном электронном кабинете абитуриент вносит такие данные о себе: пол, гражданство, номера телефонов (домашний и/или мобильный) с указанием телефонных кодов. Для подачи заявления абитуриент выбирает вуз, образовательную степень, конкурсное предложение и устанавливает приоритетность заявления для участия в конкурсном отборе для зачисления на места по государственному заказу.

После подачи электронного заявления поданное абитуриентом электронное заявление сразу отображается в высшем учебном заведении, которое он выбрал. В этот момент электронное заявление получает статус «Зарегистрировано в Единой базе».

Поданное электронное заявление может быть отменено абитуриентом в личном электронном кабинете. При этом электронному заявлению устанавливается один из статусов:

 • «Отменено абитуриентом (или высшим учебным заведением)» - если заявление не зарегистрировано в высших учебных заведениях;
 • «Отменено абитуриентом (без права подачи нового заявления)» - если заявление зарегистрировано или допущено к конкурсу в высших учебных заведениях.

НА БАЗЕ ТЕХНИКУМА В КАБИНЕТЕ №18 СОЗДАН КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ АБИТУРИЕНТАМ В СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ КАБИНЕТОВ

 

Приймальна комісія працює з абітурієнтами протягом 2017 року у робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 9.00 до 16.00.

ід час вступної кампанії за усіма формами навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти:

з 01 липня до 30 вересня – з 9.00 до 16.00.


15,22, 23, 29, 30 липня, 5,6, 12,19, 23, 27 серпня, 30 вересня з 9.00 до 13.00
20, 24, 25,26  липня, 29 серпня – з 9.00 до 18.00.

Вихідні дні: 16 липня; 13, 20, 24, 26 серпня, 02,03, 09,10,16,17, 23,24, вересня  2017 року.

Під час вступної кампанії за усіма формами навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти:

з 12 липня до 30 вересня – з 9.00 до 16.00.
15, 22, 23, 29, 30 липня, 5, 6, 12, 19, 23, 27 серпня, 30 вересня з 9.00 до 13.00
20, 24, 25,26  липня, 29 серпня – з 9.00 до 18.00.

Вихідні дні: 16 липня; 13, 20, 24, 26 серпня, 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, вересня  2017 року.

 

Під час вступної кампанії за усіма формами навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:

 

з 12 липня до 30 вересня – з 9.00 до 16.00.

 

15, 22, 23, 29, 30 липня, 5, 6, 12, 19, 23, 26 серпня з 9.00 до 13.00
20, 24, 25, 26 липня, 29 серпня – з 9.00 до 18.00
.


Вихідні дні: 16 липня; 13, 20, 24, 27 серпня, , 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 вересня 2017 року.

 

ВСТУПНІ ІСПИТИ

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ДИКТАНТ)

для вступників

на основі базової загальної середньої освіти

 

Програму з української мови розроблено на основі чинної програми з української мови для 5-9 класів (рівень стандарту, наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 28.10.2010 р., зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України  № 826 від 14.07.2016).
Матеріал програми з української мови розподілено за розділами: «Фонетика. Графіка», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика», «Орфоепія», «Орфографія», «Розвиток мовлення».
Вступ
Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є диктант.
Перевірці підлягають уміння: правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та слова, визначені для запам’ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу.
Тексти диктантів для проведення екзамену дібрані із збірника диктантів для державної підсумкової атестації з української мови для 9 класу, рекомендованого Міністерством освіти і науки України. Вони відображають розвиток сучасної української мови, історію, звичаї і традицію нашого народу, здобутки кращих представників людства у царині науки, освіти, культури, а також розмаїтий світ природи. Диктанти дібрані із художніх творів української класичної літератури, науково-публіцистичних статей відомих діячів науки і культури, журналістів. Тексти відповідають таким вимогам: змістовно цілісний, логічно завершений, ідейно навантажений уривок твору, зрозумілий і доступний абітурієнтам. Лінгвістичне наповнення текстів відповідає вимогам навчальної програми з дисципліни «Українська мова». Вони включають вивчені орфограми й пунктограми у різних синтаксичних конструкціях (у простих, ускладнених і складних реченнях), при прямій мові тощо.
Тексти лексично багаті, але не перенасичені архаїзмами, неологізмами, діалектизмами, що могло б утруднювати їх сприйняття слухачами.
При написанні диктанту абітурієнти повинні знати:
основні орфоепічні, орфографічні, пунктуаційні правила;
морфологічні ознаки та синтаксичну роль частин мови;
загальні відомості про просте й складне речення, однорідні члени речення, речення із вставними словами, відомості про відокремлені та уточнюючі члени речення, пряму мову.
Абітурієнти повинні вміти:
дотримуватися норм українського правопису;
знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх;
правильно писати слова з вивченими орфограмами;
знаходити й виправляти орфографічні помилки;
обґрунтовувати вживання розділових знаків за допомогою вивчених правил.

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

І. Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія
Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі  глухі. Подовжені звуки. Букви й інші графічні засоби. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж. Склад. Наголос. Ненаголошені голосні, їх вимова та позначення на письмі.
Вимова приголосних звуків та їх позначення на письмі. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Чергування у-в, і-й. Орфограма. Орфографічна помилка.
Правила вживання апострофа, м’якого знака. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.
Написання слів іншомовного походження.
ІІ. Будова слова, словотвір і орфографія
Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення змінних слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.
Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків.
Вимова і написання префіксів з- (зі-), с-, роз-, без-, пре-, при-, прі-.
Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення в українській мові. Зміни приголосних при творенні слів.
Правопис складних і складноскорочених слів.
Лексикологія і фразеологія. Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів. Синоніми, антоніми, омоніми. Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Запозичені слова. Застарілі слова. Неологізми. Поняття про фразеологізми. Фразеологізми в ролі членів речення. Диктант.
ІІІ. Морфологія і орфографія
Поняття про самостійні та службові частини мови. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменник: назви істот і неістот, загальні і власні назви. Рід, число, відмінки іменників. Типи відмін іменників. Незмінні іменники. Способи творення іменників. Правопис відмінкових закінчень іменників. Правопис найуживаніших суфіксів. Велика буква у власних назвах.
Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі форми прикметників. Ступені порівняння прикметників, їх утворення. Відмінювання прикметників. Способи творення прикметників. Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників. Написання складних прикметників.
Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробових та збірних) і порядкові. Числівники прості і складні. Відмінювання кількісних і порядкових числівників. Правопис числівників.
Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників. Відмінювання займенників. Правопис займенників.
Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Неозначена форма дієслова. Види дієслів (доконаний, недоконаний). Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Часи дієслів. Дієслова І та ІІ дієвідмін. Особа і число (в теперішньому і майбутньому часі). Безособові дієслова. Способи утворення дієслів. Правопис дієслів.
Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові дієслівні форми на -но, -то. Правопис дієприкметників.

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. Правопис дієприслівників.
Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення. Правопис прислівників.
Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні прийменники. Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс.
Сполучники як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності. Правопис сполучників разом і окремо. Частка як службова частина мови. Формотворчі, заперечні та модальні частки. Написання часток бо, но, то, от, таки. Не з різними частинами мови. Вигук як частина мови. Правопис вигуків. Диктант.
IV. Синтаксис і пунктуація
Словосполучення. Будова й типи словосполучень за способом вираження головного слова.
Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Члени речення (підмет і присудок; присудок простий і складений; додаток, означення, обставина) і способи їх вираження. Прикладка як різновид означення. Порівняльний зворот.
Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом і присудком. Розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах.
Речення двоскладні і односкладні. Різновиди односкладних речень. Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях.
Однорідні члени речення. Узагальнююче слово при однорідних членах реченнях. Однорідні й неоднорідні означення. Розділові знаки при однорідних членах реченнях.
Звертання і вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки про них.
Відокремлені другорядні члени речення (в тому числі уточнюючи). Розділові знаки при відокремлених членах речення.
Складне речення, його типи. Складносурядне сполучникове речення. Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами. Основні види підрядних речень. Складне речення з кількома підрядними.
Розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях.
Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому реченні. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Розділові знаки в ньому.
Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог. Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі. Диктант.
V. Відомості про мовлення
Поняття про спілкування і мовлення. Ситуація спілкування: адресати (той, хто говорить чи пише) і адреса мовлення, мета й умови спілкування, повідомлення (висловлювання), його зміст і форма. Тема і основна думка висловлювання. Різновиди мовленнєвої діяльності: говоріння, писання, читання, слухання. Основні вимоги до мовлення: змістовність, послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність. Мовленнєві помилки.
Етика спілкування й етикет.
Поняття про текст. Поділ тексту на абзаци. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. Поняття про стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий і публіцистичний. Поняття про типи мовлення: розповідь, опис, роздум.

 

 

Критерії оцінювання диктанту

 

Перевірка здійснюється фронтально за традиційною методикою.

Для проведення державної підсумкової атестації та вступних випробувань у формі диктанту використовується текст, обсягом 160-170 слів за 12-ти бальною шкалою оцінювання.

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:

 • орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
 • помилка в слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, вважається однією помилкою;
 • помилка на одне правило, але в різних словах, вважається різними помилками;
 • розрізняють грубі й не грубі помилки, тобто такі, які не мають істотного значення для характеристики грамотності.

Під час підрахування помилок дві не грубі вважають за одну грубу.

До негрубих відносять такі помилки:

 • у винятках усіх правил;
 • у написанні великої букви в складних власних найменуваннях;
 • у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;
 • у випадках, коли замість одного знаку поставлений інший;
 • у випадках, що вимагає розрізнення не і ні (у сполученнях: не хто інший, як…; не що інше, як…; ніхто інший не…; ніщо інше не…);
 • у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх послідовності;
 • у заміні українських букв російськими.

За наявності в диктанті більше п’яти поправок оцінка знижується на бал.

 

Нормативи оцінювання диктанту

Бали

Кількість помилок

Бали

Кількість помилок

1

15-16 і більше

7

4

2

13-14

8

3

3

11-12

9

1+1(негруба)

4

9-10

10

1

5

7-8

11

1(негруба)

6

5-6

12

 

 

Рекомендована література

 1. Авраменко О.М. Українська мова. Збірник текстів для диктантів: 9 клас. – К.: Грамота, 2017.
 2. Данильцова У.Д. Українська мова на кожен день: Довідник: Для учнів та їх батьків. – К. : Вид-во А.С.К., 2004.
Вход на сайт
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Календарь
«  Февраль 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

БИТ ДонНТУ
uCoz