Меню сайта

ДЛЯ АБІТУРІЄНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКЛАДИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ 9 КЛАСІВ

Вступні випробування (математика)

Вступні випробування (Українська мова)

ПРИКЛАДИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ 11 КЛАСІВ

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ МАТЕМАТИКА (ТЕСТИ)

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ УКРАЇНСЬКА МОВА (ТЕСТИ)

 

 

 

 

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

 

 Денна форма здобуття освіти:

 – з 30 червня по 13 липня 2020 року (на основі базової загальної середньої освіти(9 класів) на всі спеціальності, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів);

 – з 13 серпня по 22 серпня 2020 року (на основі повної загальної середньої освіти(11 класів) на всі спеціальності, для осіб, які вступають на основі співбесіди та вступних  іспитів);

 – з 13 серпня по 1 вересня 2020 року (на основі повної загальної середньої освіти(11 класів) на всі спеціальності, для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання ЗНО);

 – з 13 серпня по 22 серпня 2020 року на всі спеціальності (на основі ОКР кваліфікованого робітника, ОКР молодшого спеціаліста, для осіб, які здають вступні іспити та проходять співбесіди).

 

 

 

Заочна форма здобуття освіти:

 

 – з 13 серпня по 22 серпня2020 року (на основі повної загальної середньої освіти(11 класів) та ОКР кваліфікованого робітника, для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів);

 – з 13 серпня по 22 серпня 2020 року (Ι сесія) та з 23 серпня по 02 вересня 2020 року (ΙΙ сесія) для осіб, які вступають на основі ОКР кваліфікованого робітника та складають вступні іспити;

 – з 13 серпня по 22 серпня 2020 року (Ι сесія) та з 23 серпня по 02 вересня 2020 року (ΙΙ сесія) для осіб, що вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання(ЗНО).

 

Перелік документів для вступу(оригінал та копія):

 – документ державного зразка про раніше здобутий освітній(освітньо – кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 – сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання(ЗНО), за наявності;

 – паспорт громадянина України(свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2020 року);

 – ідентифікаційний номер;

 – військово – облікові документи;

 – медичні довідки 0 – 63, 0 – 86, (0 – 25Ю з епікризом для іногородніх юнаків);

 – 6 кольорових фото 3×4 см;

 – документи, що підтверджують право вступника на пільги(за наявності);

 – 2 зошити(клітинка, лінія);

 – 4 файли, папки для файлів(колір згідно спеціальності);

 – 10 аркушів А 4.

Для неповнолітніх абітурієнтів при поданні документів необхідна присутність одного з батьків із документом, що посвідчує особу(паспорт).

 

 

Денна форма здобуття освіти 

           Спеціальність: 051 «Економіка»  

Термін здобуття освіти: 
На основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців.

Вступні випробування:
– Українська  мова (диктант);
– Математика.
Контракт – 9000 грн. (за рік)

           Спеціальність 072: «Фінанси, банківська справа та страхування»

Термін здобуття освіти:
На основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців.

Вступні випробування:
– Українська мова (диктант);
– Математика.
Контракт – 9000 грн. (за рік)

 

На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 1 рік 10 місяців.

 

Вступні випробування:
– Українська мова (диктант);
– Математика.
Контракт – 9000 грн. (за рік)

            Спеціальність 133: «Галузеве машинобудування» 

Термін здобуття освіти:
На основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців.

Вступні випробування:
– Українська мова (диктант);
– Математика.
Державне замовлення (бюджет)

 

На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців.

 

Вступні випробування:
 – Українська мова (диктант);
 – Математика.
Контракт – 9000 грн. (за рік) 

На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців, (тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з дисциплін:

– Українська мова (диктант);
– Математика.
Контракт – 9000 грн. (за рік) 

На основі ОКР кваліфікований робітник (ПТУ) – 2 роки 10 місяців. 

Вступні випробування:

 – Українська мова (диктант);
 – Фаховий іспит.
Контракт – 9000 грн. (за рік) 

На основі ОКР молодший спеціаліст, вищої освіти – 2 роки 10 місяців.

Вступні випробування:
 – Українська мова (диктант);
 – Фаховий іспит.
Контракт – 9000 грн. (за рік)

          Спеціальність 141: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Термін здобуття освіти:
На основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців.

Вступні випробування:
 – Українська мова (диктант);
 – Математика.
Державне замовлення (бюджет)

На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців.

Вступні випробування:
 – Українська мова (диктант)
 – Математика.
Контракт – 9000 грн. (за рік)
На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців, (тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з дисциплін:  

 – Українська мова (диктант);
 – Математика.
Контракт – 9000 грн. (за рік)

На основі ОКР кваліфікований робітник (ПТУ) – 2 роки 10 місяців.

Вступні випробування:

 – Українська мова (диктант);
 – Фаховий іспит.
Контракт – 9000 грн. (за рік)

На основі ОКР молодший спеціаліст, вищої освіти – 2 роки 10 місяців.

Вступні випробування:

 – Українська мова (диктант);
 – Фаховий іспит.
Контракт – 9000грн. (за рік)

                     Спеціальність 161: «Хімічні технології та інженерія» 

Термін здобуття освіти
На основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 6 місяців.

Вступні випробування:

 – Українська мова (диктант);
 – Математика.
Державне замовлення (бюджет).

Студенти пільговики забезпечуються соціальною стипендією. 

Студенти, що мають високий середній бал і рейтинг за результатами заліково екзамінаційної сессії

забезпечуються академічною стіпендією.

                   Заочна форма здобуття освіти

                                  Спеціальність 051: «Економіка» 

Термін здобуття освіти:
На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) та ОКР кваліфікованого робітника – 2 роки 6 місяців.

Вступні випробування:

 – Українська мова (диктант);
 – Математика (фаховий іспит).
Контракт – 8500 грн. (за рік)

На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 6 місяців (тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з дисциплін:

 – Українська мова;
 – Математика.
Контракт – 8500 грн. (за рік)

            Спеціальність 072: «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Термін здобуття освіти:
На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) та ОКР кваліфікованого робітника – 2 роки 6 місяців.

Вступні випробування:

 – Українська мова (диктант);
 – Математика (фаховий іспит).
Контракт – 8500 грн. (за рік)

На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 6 місяців (тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з дисциплін:

 – Українська мова; 
 – Математика.
Контракт – 8500 грн. (за рік)

                      Спеціальність 133: «Галузеве машинобудування» 
Термін здобуття освіти:
На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) та ОКР кваліфікованого робітника – 2 роки 8 місяців.

Вступні випробування:

 – Українська мова (диктант);
 – Математика (фаховий іспит).
Державне замовлення (бюджет)

На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 8 місяців (тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з дисциплін: 
 – Українська мова;
 – Математика.
Державне замовлення (бюджет)

Спеціальність 141: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Термін здобуття освіти:
На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) та ОКР кваліфікованого робітника – 2 роки 8 місяців.

Вступні випробування:

 – Українська мова (диктант);
 – Математика (фаховий іспит).
Державне замовлення (бюджет)

На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 8 місяців (тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з дисциплін:

 – Українська мова;
 – Математика.
Державне замовлення (бюджет)

                   Спеціальність 161: «Хімічні технології та інженерія»

Термін здобутті освіти:
На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) та ОКР кваліфікованого робітника – 2 роки 8 місяців.
Вступні випробування:

 – Українська мова (диктант);
 – Математика (фаховий іспит).
Державне замовлення (бюджет)

На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 8 місяців (тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з дисциплін:

 – Українська мова;
 – Математика.
Державне замовлення (бюджет) 

       
 
     Порядок роботи Приймальної комісії технікуму.

Приймальна комісія працює з абітурієнтами під час вступної кампанії за усіма формами навчання з 30 червня 2020 року по 30 вересня 2020 року. 

Графік роботи Приймальної комісії:
                                                                                   
 – у робочі дні (понеділок - п`ятниця)  –  з   8    по   16   год ;

 – у дні закінчення прийому заяв та документів:                
(13.07; 22.07; 29.07; 30.07; 01.08; 20.08; 21.08)    –   з    8     по   18   год ;
– у суботу   –   з   8      по    13   год ; 

 – неділя – вихідні дні.

 
 

 

 

 

 

ВСТУПНІ ІСПИТИ

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ДИКТАНТ)

для вступників

на основі базової загальної середньої освіти

 

Програму з української мови розроблено на основі чинної програми з української мови для 5-9 класів (рівень стандарту, наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 28.10.2010 р., зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України  № 826 від 14.07.2016).
Матеріал програми з української мови розподілено за розділами: «Фонетика. Графіка», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика», «Орфоепія», «Орфографія», «Розвиток мовлення».
Вступ
Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є диктант.
Перевірці підлягають уміння: правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та слова, визначені для запам’ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу.
Тексти диктантів для проведення екзамену дібрані із збірника диктантів для державної підсумкової атестації з української мови для 9 класу, рекомендованого Міністерством освіти і науки України. Вони відображають розвиток сучасної української мови, історію, звичаї і традицію нашого народу, здобутки кращих представників людства у царині науки, освіти, культури, а також розмаїтий світ природи. Диктанти дібрані із художніх творів української класичної літератури, науково-публіцистичних статей відомих діячів науки і культури, журналістів. Тексти відповідають таким вимогам: змістовно цілісний, логічно завершений, ідейно навантажений уривок твору, зрозумілий і доступний абітурієнтам. Лінгвістичне наповнення текстів відповідає вимогам навчальної програми з дисципліни «Українська мова». Вони включають вивчені орфограми й пунктограми у різних синтаксичних конструкціях (у простих, ускладнених і складних реченнях), при прямій мові тощо.
Тексти лексично багаті, але не перенасичені архаїзмами, неологізмами, діалектизмами, що могло б утруднювати їх сприйняття слухачами.
При написанні диктанту абітурієнти повинні знати:
основні орфоепічні, орфографічні, пунктуаційні правила;
морфологічні ознаки та синтаксичну роль частин мови;
загальні відомості про просте й складне речення, однорідні члени речення, речення із вставними словами, відомості про відокремлені та уточнюючі члени речення, пряму мову.
Абітурієнти повинні вміти:
дотримуватися норм українського правопису;
знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх;
правильно писати слова з вивченими орфограмами;
знаходити й виправляти орфографічні помилки;
обґрунтовувати вживання розділових знаків за допомогою вивчених правил.

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

І. Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія
Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі  глухі. Подовжені звуки. Букви й інші графічні засоби. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж. Склад. Наголос. Ненаголошені голосні, їх вимова та позначення на письмі.
Вимова приголосних звуків та їх позначення на письмі. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Чергування у-в, і-й. Орфограма. Орфографічна помилка.
Правила вживання апострофа, м’якого знака. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.
Написання слів іншомовного походження.
ІІ. Будова слова, словотвір і орфографія
Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення змінних слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.
Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків.
Вимова і написання префіксів з- (зі-), с-, роз-, без-, пре-, при-, прі-.
Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення в українській мові. Зміни приголосних при творенні слів.
Правопис складних і складноскорочених слів.
Лексикологія і фразеологія. Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів. Синоніми, антоніми, омоніми. Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Запозичені слова. Застарілі слова. Неологізми. Поняття про фразеологізми. Фразеологізми в ролі членів речення. Диктант.
ІІІ. Морфологія і орфографія
Поняття про самостійні та службові частини мови. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменник: назви істот і неістот, загальні і власні назви. Рід, число, відмінки іменників. Типи відмін іменників. Незмінні іменники. Способи творення іменників. Правопис відмінкових закінчень іменників. Правопис найуживаніших суфіксів. Велика буква у власних назвах.
Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі форми прикметників. Ступені порівняння прикметників, їх утворення. Відмінювання прикметників. Способи творення прикметників. Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників. Написання складних прикметників.
Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробових та збірних) і порядкові. Числівники прості і складні. Відмінювання кількісних і порядкових числівників. Правопис числівників.
Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників. Відмінювання займенників. Правопис займенників.
Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Неозначена форма дієслова. Види дієслів (доконаний, недоконаний). Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Часи дієслів. Дієслова І та ІІ дієвідмін. Особа і число (в теперішньому і майбутньому часі). Безособові дієслова. Способи утворення дієслів. Правопис дієслів.
Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові дієслівні форми на -но, -то. Правопис дієприкметників.

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. Правопис дієприслівників.
Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення. Правопис прислівників.
Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні прийменники. Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс.
Сполучники як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності. Правопис сполучників разом і окремо. Частка як службова частина мови. Формотворчі, заперечні та модальні частки. Написання часток бо, но, то, от, таки. Не з різними частинами мови. Вигук як частина мови. Правопис вигуків. Диктант.
IV. Синтаксис і пунктуація
Словосполучення. Будова й типи словосполучень за способом вираження головного слова.
Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Члени речення (підмет і присудок; присудок простий і складений; додаток, означення, обставина) і способи їх вираження. Прикладка як різновид означення. Порівняльний зворот.
Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом і присудком. Розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах.
Речення двоскладні і односкладні. 

 

 

Вступ.ОСВІТА.UA: новий сервіс для абітурієнтів

Сайт Освіта.ua запустив роботу Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», метою функціонування якої є надання корисної інформації для майбутніх вступників до закладів вищої освіти.

Станом на сьогодні платформа «Вступ.ОСВІТА.UA» надає статистичні дані вступної кампанії 2019 року по кожному вищому навчальному закладу України.

Зокрема, майбутні абітурієнти, їх батьки та представники освітянської громадськості мають можливість дізнатись наступні дані по кожному вищому навчальному закладу України (та по бакалаврських спеціальностях):

 • середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет;
 • середній рейтинговий бал зарахованих на контракт;
 • середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет;
 • середній бал атестата зарахованих на бюджет;
 • середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт;
 • середній бал атестата зарахованих на контракт;
 • середній рейтинговий бал всіх зарахованих;
 • мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет;
 • мінімальний бал атестата серед зарахованих на бюджет;
 • мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет;
 • кількість зарахованих абітурієнтів на бюджет;
 • кількість зарахованих абітурієнтів на контракт;
 • максимальний обсяг державного замовлення;
 • кількість поданих заяв до навчального закладу;
 • ліцензійний обсяг кожної спеціальності;
 • кількість невикористаних ліцензійних місць;
 • конкурс на одне бюджетне місце.
Календарь
«  Март 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031