Меню сайта

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Циклова комісія діє за принципом:

«ТВОРЧА СПІВПРАЦЯ, ЗНАННЯ, ІННОВАЦІЇ – РАЗОМ ЙДЕМО ДО ОСВІТНІХ ВЕРШИН!»

 

Проблемна тема циклової комісії

«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМКУ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ»

 

Викладачі здійснюють підготовку молодших спеціалістів у галузі знань

05 «Суспільні та поведінкові науки» і 07 «Управління та адміністрування»

за спеціальностями 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Протягом викладацької роботи розроблені методичні комплекси по дисциплінам що викладаються.

Викладачі ЦК   очолюють науково-дослідну роботу  студентів , мають публікації тез та доповідей у збірниках міжнародних та регіональних науково-практичних конференцій, студенти займають призові місця.

Хорошко Галина Леонідівна

Голова циклової комісії економіки, управління та адміністрування. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», викладач економічних дисциплін.

Освіта: вища. Закінчила Донбаську державну машинобудівну академію в 2002 р. Кваліфікація економіст, за спеціальністю «Облік та аудит».

З 2002 року працює в Бахмутському індустріальному технікумі.

Стаж педагогічної роботи: 18  років. 

 

 

Саркіц Наталія Олександрівна

Заступник директора з навчальної роботи, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач – методист.

Освіта: вища. Закінчила Донецький державний комерційний інститут у 1994 році. Кваліфікація комерсант-товарознавець, за спеціальністю «Товарознавство продтоварів»

Магістратура. Закінчила ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» у 2011 році. Кваліфікація викладач університетів та інших вищих навчальних закладів,  «Педагогіка вищої школи».

З 2003 року працює в Бахмутському індустріальному технікумі.

Стаж педагогічної роботи: 17 років.

 

Ноженко Ірина Валеріївна

Завідувач навчально-методичного кабінету.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист.

Освіта: вища, Дніпропетровський державний університет, 1997р.

Кваліфікація: історик, викладач історії та суспільствознавства

Стаж педагогічної роботи: 28  років.

Якименко Лариса Петрівна

Викладач економічних дисциплін, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Освіта: вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1990р.

Спеціальність за дипломом: Економіка і організація промисловості товарів

Кваліфікація:інженер - економіст

Стаж педагогічної роботи: 25 років.

 

Тирінова Світлана Сергіївна

Викладач економічних дисциплін, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», працює в  цикловій комісії  економіки , управління та адміністрування .

Освіта: вища, закінчила Донбаську державну машинобудівну академію в 2002 р. за спеціальністю «Облік та аудит».

З 2002 року працює в Бахмутському індустріальному технікумі.

Стаж педагогічної роботи: 18  років.

Макаренко Тетяна Володимирівна

Викладач соціальних дисциплін, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», працює в  цикловій комісії  економіки , управління та адміністрування .

Освіта: вища, закінчила Донецький державний університет у 1984 році,  за спеціальністю «Історія та суспільствознавство», історик, викладач.

З 2001  року працює в Бахмутському індустріальному технікумі.

Стаж педагогічної роботи: 36 років.

Знання економіки – це інвестиції в майбутнє, оскільки все, що нам буде потрібно завтра, написано економікою сьогодні.

Якщо погані лікарі – гинуть люди, якщо погані економісти – гине держава, отже економіка – це та сфера, яка керує державою і світом.

Економіка в усіх її проявах міцно увійшла в життя людства: як мінімум, без знань основ економіки неможливо правильно розподілити сімейний бюджет, як максимум, від професіоналізму економістів залежить добробут цілих держав. Тому професія економіста вже не одне десятиліття користується великою популярністю серед абітурієнтів.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА» Економіст – це професія сучасності. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати роботи підприємства. Значення професії економіста просто неоціненно, так як він зобов’язаний передбачити наперед значення тих чи інших показників, побачити динаміку розвитку підприємства, регіону, держави, застерегти керівника від неправильних дій. Саме професія економіста дає змогу зсередини зрозуміти, які механізми спрацьовують в економічному житті суспільства, як ними можна керувати, щоб досягати максимальних результатів.

Фахівці економічної сфери завжди серед лідерів по затребуваності на ринку праці: вони потрібні найрізноманітнішим підприємствам у будь-якій сфері бізнесу, державним органам влади, державним та фінансовим установам. Короткий перелік місць та посад, на яких працюють наші випускники:

Де (підприємства, організації, установи)

 • підприємства будь-якої сфери діяльності та форми власності
 • державні установи (податкові адміністрації, інспекції, відділення пенсійного фонду
 • страхові компанії
 • комерційні банки
 • інвестиційні компанії
 • туристичні агенції
 • аналітичні центри

Ким (посади, які може займати фахівець з економіки підприємства)

 • Економіст підприємства
 • Комерційний директор
 • Керівник проектів та програм (інноваційних, інвестиційних, соціально-політичних, освітніх, тощо)
 • Економіст-аналітик
 • Економіст відділу нормування та оплати праці
 • Економіст з ціноутворення
 • Економіст з бюджетування

Багато випускників створили власну справу – здійснюють успішну підприємницьку діяльність у різних сферах бізнесу (виробництво, торгівля, ресторанний бізнес, надання послуг).

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» - отримують ті, хто планує стати в майбутньому спеціалістами, компетентними у сфері економіки та здатними розпоряджатися грошовими коштами з метою збільшення капіталу. Висококваліфіковані досвідчені викладачі циклової комісії направляють свої зусилля на якісну підготовку випускників, що отримують реальні можливості для працевлаштування на таких престижних посадах, як фінансовий директор підприємства, начальник фінансового управління, керівник фінансового відділу, головний спеціаліст відділу (департаменту, управління), економіст, бухгалтер-ревізор бюджетних закладів, начальник кредитного відділу банку, державний податковий інспектор, фінансист, фінансовий аналітик або страховий агент. У нас ви ознайомитесь з особливостями ведення власного, банківського або страхового бізнесу, отримаєте сучасний рівень знань щодо управління державними фінансовими установами та їх коштами. Наші студенти мають можливість проходити виробничу практику у провідних фінансових установах, страхових компаніях, банках, органах ДФС та Держказначейства, фондах соціального страхування тощо. Це дає можли вість нашим випускникам одразу по отриманні диплому відчути себе бажаними фахівцями на ринку праці.

Головною перевагою спеціальності «Економіка» та спеціальності ««Фінанси, банківська справа та страхування» є їх актуальність, так як економісти та фінансисти завжди були і будуть затребувані. Крім цього, випускник має наступні переваги, як:

 • універсальність – можна знайти роботу в будь-якій сфері бізнесу;
 • високий попит на ринку праці;
 • високий рівень заробітної плати;
 • можливість успішно почати власний бізнес з мінімальними витратами, так як економічні знання дозволять, заздалегідь, розрахувати всі ризики та перспективи.

 

Проблема комплексної підготовки майбутніх спеціалістів, формування професійної компетентності вирішується через реалізацію міждисциплінарних зв’язків суміжних дисциплін спеціальностей.
З метою поліпшення практичної підготовки майбутніх спеціалістів викладачі комісії фінансово-економічних дисциплін практикують широке використання комплексу професійних завдань практичної підготовки з професійних дисциплін.

Під керівництвом досвідчених викладачів циклової комісії студенти мають можливість здійснювати дослідницько-пошукову роботу, брати участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах, олімпіадах, бізнес-тренінгах, інтелектуальних іграх і конкурсах наукових робіт і проектів.

Понеділок16.11.2020 

Лекція з візуалізацією інформації дисципліни
«Гроші та кредит»

Відповідальний викладач «спеціаліст вищої категорії»

 Якименко Л.П.

Вівторок 17.11.2020

Інтелектуальна гра «Знавці економічних дисциплін»

Відповідальні викладачі:

«спеціаліст вищої категорії»Якименко Л.П.

«спеціаліст першої категорії» Тирінова С.С.

 

Середа 18.11.2020

Олімпіада з «Бухгалтерського обліку і звітності у комерційних банках»

Відповідальні викладачі:

«спеціаліст вищої категорії» Якименко Л.П.

«спеціаліст першої категорії» Тирінова С.С.

 

Олімпіада з економіки

Відповідальний викладач «спеціаліст першої категорії»

Хорошко Г.Л.

 

Відео презентація економічних дисциплін

Відповідальний викладач «спеціаліст першої категорії»

Хорошко Г.Л.

Засідання гуртків «Економікс» та «Ерудит»

Відповідальні викладачі:

«спеціаліст вищої категорії» Саркіц Н.О.

«спеціаліст вищої категорії» Якименко Л.П.

 

Четвер 19.11.2020

Відкрите заняття з ініціативи студента. Практична робота: «Визначення витрат на придбання, доставку, монтаж електроустаткування»

Відповідальний викладач:

«спеціаліст вищої категорії» Саркіц Н.О.

 

П’ятниця 20.11.2020

Гра «КВК» Право в нашому житті

Відповідальний викладач «спеціаліст першої категорії»

Макаренко Т.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Викладачі та студенти беруть участь і займають призові місця в обласних та регіональних

«Студентських науково-практичних конференціях"

на рівні вузів 1-4 рівнів акредитації.

 

СТУДЕНТИ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТЕХНІКУМУ НА ФЛЕШМОБ У ЦЕНТРІ МІСТА

 

 

 

Календарь
«  Март 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031